Batterityper og Teknologier

Generelt om batterityper

Batterier kan generelt inndeles i to hovedgrupper, primære og sekundære batterityper. De primære er engangsbatterier som ikke kan gjenbrukes, og de sekundære er de oppladbare batteritypene. Utover denne hovedinndelingen deles batteriene også i forskjellige kjemiske systemer, som i sin tur har deres fordeler og ulemper. Her vil vi fortelle kort om de enkelte batterityper.

Kjemisk system – Primære batterier (Engangsbatterier)

Husholdningsbatterier
Husholdningsbatterier er den mest kjente batteritypen, som i hovesak brukes til våre forbrukerapparater som f.eks radioer, kameraer, lommelykter og lignende. Det alkaliske batteriet er det mest alminnelige batteriet innenfor denne gruppen.

 

Alkaliske - Alkaline
Det alkaliske batteriet har en høy strømmotstand og energitetthet og har lang levetid når det brukes kontinuerlig i utstyr som ikke "sluker" strøm. Alkaliske batterier koster en del mer enn brunstensbatterier, men holder til gjengjeld mellom 4-6 ganger lengere, avhengig av hvordan og hvor det brukes selvfølgelig. Sammenlignet med brunstensbatterier klarer det seg dessuten godt ved lave temperaturer.

 

Brunsten / Zink-Carbon
Markedet for brunstensbatterier blir stadig mindre og mindre, da de generelt har langt kortere levetid enn andre batterier på markedet. Skal man benytte et batteri kontinuerlig i utstyr som krever mye strøm, eller ved lave temperaturer, er det en god ide å velge enten alkaliske batterier eller oppladbare batterier.

 

 

Knappceller / Knappcellebatterier
Knappcellebatteriene ligner hverandre, men varierer i størrelse. De brukes typisk i mindre elektroniske apparater som klokker, høreapparater, spill, leker, kalkulatorer m.m. Batteriet kan være sammensatt av to eller flere knappceller og finnes i flere kjemiske systemer:

Lithium (CR/BR/LI)
Lithiumceller kan produsere spenninger fra 1,5 V (AA/AAA batterier) til ca. 3 V (knappceller og rundceller). I mange tilfeller kan Lithiumbatterier erstatte vanlige alkaliske batterier. Selv om denne type batterier er dyrere i innkjøp enn andre primære batterier, har de lengere levetid og skal derfor ikke byttes så ofte. En ting man skal være oppmerksom på er at Lithiumbatterier er meget følsomme for hurtig utlading, som kan føre til overoppheting og i verste fall eksplosjon. Lithiumbatterier brukes ofte i apparater som har et forholdsvis høyt strømforbruk over lang tid, som f.eks ur, digitalkameraer, termometere, kalkulatorer, videokameraer og andre bærbare elektroniske apparater.

 

Sink-Luft (PR)
Sink-luft batterier (ikke oppladbare) og sink-luft brenselsceller (mekanisk oppladbart) er elektro-kjemiske batterier drevet av oksiderende sink med oksygen fra luften. Disse batterier har en høy energitetthet og er relativt billige å produsere. Størrelsene varierer fra meget små knappceller til høreapparater, til litt større batterier i videokameraer (hvor det tidligere har vært brukt kvikksølv batterier) og helt opp til meget store batterier som anvendes til elektriske kjøretøy. Denne type batterier kan produsere 1.35-1.4 V. Sink-luft batterier er utstyrt med små huller til lufttilførsel og er forseglet med en etikett som fjernes før bruk. De har lang holdbarhet så lenge de er forseglet, så luften holdes ute. Selv miniatyr knappceller kan oppbevares helt opp til 3 år ved romtemperatur uten å miste noe særlig av kapasiteten, hvis forseglingen ikke er fjernet. Miniatyr celler har en relativt høy selvutlading, så fort forseglingen brytes og de kommer i kontakt med luft. For at få det maksimale ut av denne type batterier bør de brukes i løpet av et par uker, når forseglingen er fjernet. Av sikkerhetshensyn er batteriene utstyrt med ventilasjonshull, som sørger for at enhver trykkoppbygging inne i batteriet vil bli frigitt. En ting man skal være oppmerksom på er, at sink korrosjon kan produsere hydrogen, som kan være meget farlig om det opphopes i lukkede områder. En kortsluttet celle gir dessuten relativt lav strøm. Dyp utladning under 0,5 V / celle kan resultere i lekkasje. Når batteriet når ned på under 0,9 V / celle, er det svært lite brukbar kapasitet igjen.

 

Sølv-Oxid (SR)
Et sølvoksid batteri (IEC kode: S), også kjent som et sølv-sink batteri, er et primært batteri (selv om det kan produseres som et sekundært batteri med et åpent kretsløp på 1,86 volt). Sølvoksidbatterier har lang levetid og et høyt energi- / vektforhold, men kan være dyre å anvende på grunn av den høye prisen på sølv. De fås i enten veldig små størrelser som knappceller, hvor mengden av sølv som anvendes er forholdsvis liten og derfor ikke er en vesentlig bidragsyter til de samlede produksjonsomkostninger, eller i store spesialdesignede batterier hvor den overlegne yteevnen i sølvoksid kjemi veier opp for omkostningene. For eks. i militært utstyr som ubåter. Sølv-oksid batterier har et høyere åpent kretsløp potensial enn kvikksølv batterier og en flatere utladningskurve enn standard alkaline batterier. De har ca. 40 prosent lengre levetid enn litium-ion-batterier og har også en vannbasert kjemi som gjør at batteriene ikke har de samme problemer med for eks brennbarhet som lithium-ion. En ulempe, og noe man skal være oppmerksom på, er imidlertid at sølvoxidbatterier kan begynne å lekke når de er tomme for strøm. Normalt har de en levetid på omkring fem år fra det tidspunktet de tas i bruk. Inntil nylig inneholdt alle sølvoxidbatterier kvikksølv (ca. 0,2%).

 

Alkaliske (LR)
Se beskrivelse under husholdningsbatterier.

 

Kviksølv-oxid (MR)
Det har vært forbudt å markedsføre denne typen batteri siden 1999, da de er ekstremt miljøskadelige pga. deres høye kvikksølvinnhold.

 

 

Kjemisk system – Sekundære batterier (Oppladbare batterier)


Oppladbare batterier anvendes oftere og oftere i dag. Spesielt i meget strømkrevende apparater hvor batteriene ofte skal skiftes ut – for eks. trådløse telefoner, videokameraer, driller og lignende. Ved å anvende oppladbare batterier kan du nemlig spare både penger og miljøet.

 

Oppladbare batterier (sekundære) kan inndeles i følgende kjemiske systemer:

 

Nikkel-Cadmium (NiCd)
Ni-Cd batterier er en av de eldste batteritypene som finnes i dag. NiCd-batterier er velegnede til bruk ved høye strømbelastninger som for eks. håndverktøy krever. Selv om de har en god yteevne, er de meget mottagelige ofor ”hukommelseseffekten” (dannelse av store krystaller inne i cellen, som gradvis reduserer effekten av batteriene). Det er derfor viktigt å huske med jevne mellomrom å ut-og opplade batteriene fullt ut for å bevare batterienes effektivitet. NiCd batterier er faktisk et av de mest hardføre batteriene som finnes, og fungerer dessuten godt ved lave temperaturer. Det har imidlertid best av å ikke sitte i laderen i alt for lang tid når det er fullt oppladet, samt å bli brukt regelmessig. Det har en relativt høy selvutladning og trenger derfor til lading etter lagring. Batteritypen er klassifisert som miljøfarlig og det er derfor viktig at batteriet blir kastet på riktig/forsvarlig måte når det er tiden er inne for utskifting. Kan lades opp til 1500 ganger hvis batteriet brukes og vedlikeholdes korrekt.

 


Nikkel-Metalhydrid (NiMH)
NiMH batterier er de mest anvendte oppladbare batterier i dag. NiMH-batteriet har en høy energitetthet og gir opp til 40 % lengre driftstid enn tilsvarende NiCd-typer. NiMH-batterier er derfor blitt et naturlig miljøvennlig alternativ til erstatning av NiCd-batterier i flere elektroniske apparater. NiMH batterier inneholder ikke giftige tungmetaller. Denne type batterier er også mindre mottagelig overfor hukommelseseffekten” enn NiCd og krever ikke at det ut- og opplades fullt ut like ofte. Ulempen ved disse batterier er at de selvutlader forholdsvis raskt i forhold til NiCd. Dessuten er NiMH batterier mindre hardføre enn NiCd batterier. NiMH batterier kan for eksempel ta skade om de utsettes for overopplading (hvis de sitter i en lader mer enn 24 timer etter de er fullt oppladet). Ut- og opplading under høy strømtilførsel og oppbevaring ved høye temperaturer reduserer også batterienes levetid kraftig. Kan opplades mellom 300-500 ganger avhengig av hvordan batteriet brukes og vedlikeholdes.

 

NiMH langtidsholdbare / LSD / Hybrid / Precharged
Hybridbatterier er en helt ny teknologi, hvor man har tatt det beste fra oppladbare batterier kombinert med det beste fra Alkaline batterier. Hybridbatterier har en svært lav selvutlading på linje med Alkaline batterier. Hybrid batterier er derfor også klare til bruk direkte etter utpakking, da de er oppladet på fabrikken. Selv etter 1 år vil det fortsatt være strøm på batteriet. Hybridbatterier kan opplades mellom 500-2000 ganger (avhengig av bruk), noe som er bra for både økonomi og miljø.

 

Litium-Ion (Li-Ion)
En av de nyeste produktutviklinger innenfor miljøvennlige oppladbare batterier er Lithium-ion. Bruken av denne typen batteri stiger kraftig. Lithium-Ion har den høyeste energitettheten av oppladbare batterier og er derfor spesielt gode til å levere strøm til bærbart utstyr, hvor både lav vekt og lang driftstid er av stor betydning. For eksempel i trådløse telefoner. Li-Ion batteriet har en annen batterispenning enn andre oppladbare batterier og kan derfor ofte ikke direkte erstatte disse. Li-ion krever ikke like mye vedlikehold som andre batterityper. Det er ikke utsatt for ”hukommelseseffekten” og har ikke bruk for periodiske opp- og utladninger for å forlenge batterilevetiden. Selvutladingen er dessuten kun ca. halvparten av hva den er for et NiCd batteri. Det har behov for et innebygget kretsløp, som beskytter mot for høy strømtilførsel og spenning, for at batteriet ikke ødelegges ved opplading. 
Kan opplades mellom 500-1000 ganger avhengig av hvordan batteriet brukes og vedlikeholdes.

 

Litium-Polymer (Li-Polymer)
Litium-polymer har mange av de samme fordeler og ulemper som Li-Ion bare i en ultra tynn og lett utgave. En forskjell er imidlertid at det har lavere energitetthet og kan opplades færre ganger enn Li-Ion batteriet. Som Li-Ion har det av sikkerhetshensyn et innebygget beskyttelseskretsløp. Denne type batteri brukes mest i mobiltelefoner og bærbare computere.
Kan opplades mellom 300-500 ganger avhengig av hvordan batteriet brukes og vedlikeholdes.

 

Litium-Jern-Fosfat (LiFePO4/ LFP)
Litium-jern-fosfat/ LFP batterier har høy utladningsstrøm, veldig rask oppladningstid (5 minutter), høy energitetthet og eksploderer ikke under ekstreme forhold, men har til gjengjeld lavere spenning og lavere start-energitetthet enn de normale Li-ion batteriene. Etter 1 års bruk har LFP vanligvis samme energitetthet som Li-Ion batterier, men etter mer enn 1 års bruk har LFP høyere energitetthet. Grunnen til dette er at LFP batterier taper deres kapasitet langsommere enn de normale Li-ion batteriene. LFP batterier og vanlige Litium batterier er begge miljøvennlige. De store forskjellene mellom disse to typer batterier er at LFP batteriet ikke har de samme sikkerhetsbegrensninger som Litium med hensyn til overoppheting og eksplosjon. Det har 4-5 ganger lengre levetid, 8-10 ganger større utladingskapasitet enn litium batteriet, høyere energitetthet og veier 30-40% mindre. Spesielt bilindustrien har tatt denne batteritypen til seg. 
Kan opplades 2000 ganger (gjelder ved utlading ned til 80 % av batteriets kapasitet).

 

Bly (Pb/ SLA - Sealed Lead Acid)
Denne type batteri er mest økonomisk å bruke i større apparater hvor vekt ikke har så stor betydning. I dag anvendes blybatterier mest som startbatteri i biler samt til fritidsbruk i bl.a. husvogner etc. Men de er også svært vanlige i forbrukerprodukter som støvsugere, hageredskaper, alarmer m.m. Batteritypen er klassifisert som miljøfarlig. Blybatterier resirkuleres 90 % når de kastes på forsvarlig måte.
Blybatterier har den laveste selvutladingen av de oppladbare batteriene og kan derfor ligge ubrukt i opp til 1 år og kun miste 40 % av sin yteevne. Imidlertid må batteriet alltid oppbevares fullt oppladet, da det tar varig skade av å ligge uoppladet. Blybatterier er ikke påvirket av ”hukommelseseffekten” og kan tåle å sitte i laderen i lengre tid uten å ta skade. En ulempe er imidlertid at de ikke kan hurtig-lades. Vanligvis vil oppladningstiden ligge mellom 8-16 timer. 
Kan opplades mellom 200-300 ganger avhengig av hvordan batteriet brukes og vedlikeholdes.

Kopirett © 2022 Lakuda (Org.nr: 913 439 279) Alle varemerker som nevnes i nettbutikken tilhører de respektive varemerkers eiere.