Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av LAKUDA (Org Nr.: 913 439 279), heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Fraktkostnader
Vi sender alle varer med Postnord. (med mindre forsendelsen er meget stor, da avklares frakt med kunde før sending)
Vi tilbyr følgende fraktmetoder, og om du selv velger fraktmetode gjelder disse prisene:


Hente på valgt hentested: kr 59,- (inkl mva) sporet sending som hentes på din lokale henteplass

Personlig Hjemlevering: kr. 149 (Inkl mva) Sporet forsendelse som leveres til dør (Signert v. levering).

Bedriftspakke: Fra kr 129,- (inkl mva) levering på bedriftsadresse mellom 0800-1600.

 

Betaling
PRIVAT: Hos oss kan du betale med VISA / MASTERCARD over en sikker, kryptert nettside (SSL - Secure Socket Layer) . Vår betalingspartner er Altapay og du trenger ikke kodebrikken for å fullføre handelen.
BEDRIFT / OFFENTLIG SEKTOR: For bedrifter og offentlig sektor tilbyr vi både kortbetaling og faktura som betalingsalternativ. (med forbehold om å kansellere ordre ved mistanke om betalingsudyktighet)

Betaler du med betalingskort er du alltid sikret mot misbruk, da du selv har muligheten for å avvise en betaling når du mottar din betalingsoversikt. Det er ingen risiko for at dine kortdetaljer kan bli misbrukt dersom nettbutikken du handler i benytter SSL (Secure Socket Layer) i sitt betalingssystem.

Beløpet for varen(e) du handler hos oss trekkes ikke før varene er sendt fra selger. Det kan aldri trekkes et høyere beløp enn det du selv har godkjent ved betaling.

Kjøpsavtalen inngås med LAKUDA (et datterselskab af LAKUDA ApS, Spettrupvej 1A-B, 8722 Hedensted, Danmark - CVR: 25628829)

Priser
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer norsk MVA, f.t. 25 % dersom ikke annet er angitt.
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske problemer.

Forsendelse
Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestilling er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-5 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager (en del varer hentes inn fra fjernlager). Kunden vil få beskjed når varene er utsendt.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

Retur
Selger vil normalt ikke betale returfrakt for kunde, slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger. Pakker sendt i retur som oppkrav vil ikke bli hentet ut. All retur skal avtales med selger, pakker som kommer i retur uten at dette er avtalt vil ikke bli behandlet.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (aldersgrense 18 år) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Verneting og lovvalg
Tvister mellom selger og kjøperen avgjøres av retten i den jurisdiksjonen hvor selger bor, eller ved det vernetinget selger bestemmer.
Norske lover gjelder.

Personvern
Vi trenger følgende informasjon når du handler hos oss:

Navn, adresse, tlf. og e-postadresse.

Vi registrerer og avslører de personlige opplysninger (navn og adresse) som er nødvendige for å levere varen til deg.

Personopplysningene er registrert hos LAKUDA Aps (Spettrupvej 1AB, 8722 Hedensted) og holdes i fem år, hvorefter informasjonen slettes.
Vi samarbeider også med en rekke andre selskaper som lagrer og behandler data. Bedrifter handler kun med informasjon på våre vegne og kan ikke bruke dem til eget formål.

Vi samarbeider kun med databehandlere i EU eller i land som kan behandle informasjonen din med tilstrekkelig beskyttelse.
Datakontrollanten hos LAKUDA ApS er direktør Lars Løvendahl-Hansen.
Du har rett til å vite hvilken informasjon vi behandler om deg.

Hvis du mener at informasjonen er unøyaktig, har du rett til å rette dem. I noen tilfeller er vi pålagt å slette dine personlige data hvis du ber om det. For eksempel, vær hvis dataene dine ikke lenger er nødvendige for det formål vi skal bruke dem til. I tillegg har du rett til å motta data i digital form som vi lagrer. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personlige data blir behandlet i strid med loven. Du kan skrive til oss på: info@batterionline.no.

Cookies (Infokapsler)
En cookie (informasjonskapsel) fungerer omtrent som et lite bokmerke som registrerer din manøvrering på våre (og de aller fleste andres) nettsider. En cookie lagrer kun informasjon på harddisken din om hvilke nettsider du har besøkt, den lagrer IKKE brukernavn, passord eller noe annen privat info.
Cookiene lagres sammen med alle dine cachede filer på harddisken og kan når som helst slettes dersom du ønsker dette (gjøres enkelt i nettleseren).

Batterionline.no benytter seg av cookies for å optimere websiden og gjøre brukeropplevelsen så rask og problemfri som mulig. Cookies husker også hvilke produkter du har lagt i handlevognen på nettsiden.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Kopirett © 2024 Lakuda (Org.nr: 913 439 279) Alle varemerker som nevnes i nettbutikken tilhører de respektive varemerkers eiere.