Veiledning til oppladning av NiCd- og NiMH-batterier

Batterier er enkle å ha med å gjøre. Er de ladet opp, er de klare til bruk og kan brukes uten problemer ved de fleste temperaturer. Det er derimot en rekke begrensninger når det kommer til ladning av batterier, og derfor er det en god idé som forbruker å følge retningslinjene for hvordan og når man bør lade dem opp. De forskjellige batteritypene har nemlig forskjellige kjemiske sammensetninger, og de skal derfor også lades opp på forskjellige måter. Men du kan faktisk gjøre noe selv for å påvirke levetiden på batteriene dine. Her vil vi gi deg gode råd til hva du kan gjøre for å få mest mulig ut av batteriene dine og dermed optimere levetiden deres.

Kjøp oppladbare batterier her →

De tre viktigste rådene for å lade opp batteriene dine på best mulig måte:

  1. Invester i en god lader.

    Effektiviteten og levetiden til et batteri avhenger i stor grad av kvaliteten på laderen du bruker. Ladere er ofte noe man ikke prioriterer så høyt – spesielt ikke når det kommer til forbruksprodukter. Men det burde man, ettersom en god lader og riktig bruk av den nettopp beskytter og betydelig forlenger holdbarheten på batteriene dine. En god lader sørger for at batteriet lades opp både skånsomt og effektivt, uten at det utsettes for overoppheting eller overladning. De fleste nyere ladere er heldigvis utstyrt med følere, som kan lese når batterier er fulladet eller blir for varmt. Det er likevel en god idé å holde øye med når batteriene dine blir fulladet.

  2. Unngå for høye temperaturer under oppladningen av batteriene.

    For høye temperaturer under ladning kan føre til overoppheting og ødelegge batteriene dine, eller i alle fall betraktelig forkorte levetiden på batteriene. At temperaturen på batteriene stiger litt er noe som ikke kan unngås helt, og det er heller ikke noe problem i kortere perioder. Batteriene bør derimot kjøles ned igjen når de er fulladet. Kvitt deg alltid med ladere som fortsetter med å holde batteriene varme, selv når de er på standby.

  3. Lad opp batteriene dine uten avbrytelser.

    Dersom man gjentar å delvis lade opp batteriene kan dette generere en opphopning av varme, noe som kan resultere i at batteriene overlades. Overlading av batteriene skjer når de er fullt oppladet, hvor den tilførte energien ikke lengre brukes på oppladningsprosessen, men istedenfor genererer varme og gass inne i batteriene. Dette vil naturligvis skade og redusere levetiden på batteriene.

Kjøp batteriladere her →

Flere råd til deg som vil passe godt på batteriene dine og maksimere ytelsesevnen deres.

Husk å lade batteriene helt ut minst hver 3. måned for å unngå problemer grunnet «minneeffekten».

Det er viktig at du med jevne mellomrom husker å utlade batteriene dine fullt. Når et normalt NiCd- eller NiMH-batteri kun delvis utlades før det lades opp igjen, så vil det med tiden «glemme» at det har ytterligere kapasitet til rådighet. Dette vil til slutt resultere i at batteriet slutter å utlades helt. Dette fenomenet kalles «minneeffekten», og vil betydelig forverre effektiviteten til batteriet.

Ta batteriene dine ut av laderen når de er fulladet.

Selv om de fleste nyere ladere automatisk slår seg av når batteriene er fulladet, så er det fortsatt en god idé å ikke la batteriene dine sitte for lenge i laderen. Lekkasjeladning eller vedlikeholdsladning (trickle charge) kan fortsatt være skadelig i lengden for noen batterier, dersom de utsettes for det over lengre tid.

Når batteriene er helt nye bør du lade opp, for deretter å lade dem fullt ut.

Lad gjerne batteriene opp over natten (langsom ladning), og la deretter batteriene bli helt ladet ut igjen før du lader dem opp igjen på ny. Et nytt batteri oppnår nemlig først sin fulle kapasitet når de har vært oppladet og utladet et par ganger.

Bruk «syklusfunksjonen» en gang imellom (på både nye og gamle batterier).

Syklusfunksjonen, som finnes på flere moderne ladere, gjenoppretter kapasiteten på batteriet ditt ved automatisk å utlade og lade opp batteriet 2-3 ganger i trekk. Finnes ikke denne funksjonen på laderen din, så kan du oppnå samme effekt ved selv å foreta lade og utlade.

Fordeler og ulemper ved langsom ladning.

Fordelen ved langsom ladning er at risikoen for å skade batteriene ved overladning og overoppheting er mye mindre, ettersom strømtilførselen er veldig lav. Ulempen er derimot at ladetiden er relativt lang. Langsom ladning tar typisk 14-16 timer ved 0.1C (se forklaring på hva «C» er lengere nede på siden).

Fordeler og ulemper ved hurtigladning.

Fordelen ved hurtigladning er at ladetiden er veldig kort. Hurtigladning tar 3-6 timer ved 0.3C og superhurtigladning tar ca. 1 time ved 1.0C. Ulempen er at du skal være oppmerksom på at man stopper med å lade opp batteriet når det er fulladet. Det krever at laderen klarer å gjenkjenne det enkelte batteriets kjemi og kan lese når batteriet blir for varmt og/eller når det er fulladet.

Hva er det C egentlig står for?

C står for «charge rate», og er måten man måler opp- og utladningsstrøm på. En charge rate på 1C betyr at du kan lade med ladestrøm som er 1 x batteriets kapasitet (måles i mAh). Det vil si at et batteri på 1000 mAh kan tåle å bli ladet opp ved 1000 mAh (1000 mAh x 1 = 1000 mAh). Er det en charge rate på 2C, så vil det være 2 x batteriets kapasitet. Altså 1000 mAh x 2 = 2000 mAh osv. Helt firkantet kan man si at jo høyere charge rate, desto mer strøm kan batteriet tåle å få overført, og jo raskere skjer opp- og utladning.

Ikke la batteriene ligge i lengre perioder uten å bli brukt.

Batterier har best av å bli brukt regelmessig. Gjennomfør et par opp- og utladninger på de batteriene som har ligget ubrukt i lang tid for å gjenopprette batteriets effektivitet.

Ved langtidsladning: Oppbevar batteriene dine fulladet.

Bruker du ikke batteriene dine i mer enn 6 måneder, så sørg for å oppbevare de fulladet og lad de opp igjen minst hver 12. måned. Batteriene har dessuten best av å bli oppbevart ved temperaturer på mellom 10℃ og 30℃.

Kopirett © 2022 Lakuda (Org.nr: 913 439 279) Alle varemerker som nevnes i nettbutikken tilhører de respektive varemerkers eiere.